coves bucals (ph​:​1998​:​2023)

ph: 1998  2023

cat

La photosïntesi és un procés bioquímic a través del qual alguns organismes entren i surten per crear matèria orgànica aprofitant-se de la llum que reben. Passats vint-i-cinc anys, hem après a normalitzar aquest procés orgànic. Decididament, som photogënics! Una qualitat que el 1998, des de la fèrtil Tarragona, auguraren n’Albert Jordà i en Jordi Pallarès en conèixer-se i començar a treballar entre plecs audiovisuals. Photomatons, bases, diapositives, mescles, directes, acetats, rephotos, sons, projeccions, paraules… nits de molts intercanvis poètics en espais i mvsevms que encara avui són vius. Semblava que ho sabíem!

Arribats al 2023, aquí o allà les coves bucals encara ens vibren. Continuen obrint-se en inspirar i continuen tancant-se en la fonació. La seva consistència cartilaginosa les fa més peculiars que mai esdevenint entre tendrums i estalactites. Disposades a que passin coses, suposen tot un escenari per endinsar-se i reverberar. Veus que surten i que deixen de ser nostres. Paraules que (ens) transiten de boca en boca. Coves que mereixen ser explorades.  

Jordi Pallarés, Palma de Mallorca octubre 2023

Escolta’l / Escúchalo : bandcamp